Rezervace
  • cs
  • en
  • de
  • ru
  • nl
  • pl
Novinky
1.1.2024
webcamera

>>
1.1.2024
webcamera I

>>
1.1.2020
Děti do 3 let zdarma

dětská postýlka k dispozici

Podmínky

I. Přihlášky
Závaznou objednávku pronájmu k pobytu proveďte e-mailem nebo telefonicky. Rezervaci Vám potvrdíme e-mailem a vyzveme Vás k zaplacení zálohy nebo celé platby.
Po zaplacení zálohy nebo celé částky je rezervace závazná a předáme Vám nebo pošle e-mailem voucher k pobytu. Přihlášku je možné zaslat i poštou.

II. Pobytové podmínky
Začátek pronájmu apartmánů je mezi 15 - 18 hod. každou sobotu. Na konci pronájmu je nutné apartmán opustit do 10.00 hod. Pronájmy jsou zásadně týdenní od soboty do soboty. V celé zimní sezóně a hlavní letní sezóně není reálné pronájmy jen na víkend. Nejkratší pronájem je na 3 dny. Příjezd je pak na ráno a odjezd večer 3. den.

III. Platební podmínky
Smluvená rezervace pronájmu se „drží“ do zaplacení smluvní ceny nebo zálohy, nejdéle však týden. Pak automaticky zaniká. Při rezervacích 30 a méně dnů před a při pobytech kratších něž 1 týden je celková cena pobytu splatná ihned. Úhradu objednaného pronájmu může zákazník provést hotově, poštovní složenkou, dobírkou nebo bankovním převodem. Jedině po zaplacení můžeme doručit VOUCHER k pobytu a tak závazně garantovat pronájem apartmánu. Při rezervacích kratších než 7 dnů, je poukazem k ubytování i složenka o zaplacení. Na platbu za pronájem je možné na vyžádání vystavit fakturu. M+M apartmán *** není plátcem DPH.

IV. Cena pronájmů
Ceny jsou cenami smluvními dle publikovaného ceníku. Cena zahrnuje ubytování, el. proud, topení, vodu, závěrečný úklid, lůžkoviny, ručníky, osušky a toaletní potřeby (mýdlo, WC papír),rekreační poplatek. Cena nezahrnuje pojištění, dopravu ani stravování. Stravování je možné ve vlastní kuchyni patřící k apartmánu nebo lze stravování objednat v blízké restauraci (polopenze  170,- Kč).
Při příjezdu na místo se na recepci vybírá kauce 2.000,- Kč (u cizinců 100,- EUR), která bude při odjezdu vrácena zpět, pokud bude apartmán vrácen bez poškození a ztrát v inventáři.

V. Zrušení pronájmu
Při odstoupení od smlouvy ze strany nájemce je tento povinen uhradit následující stornopoplatky:

30 – 14 dnů před nástupem

20 % z ceny pobytu

13 – 7 dnů před nástupem

50 % z ceny pobytu

6 – 0 dnů před nástupem

100 % z ceny pobytuZrušení potvrzeného pronájmu  nemůže z naší strany prakticky nastat. V takovém případě by byla zákazníkovi vrácena celá částka.

Reklamace
V případě výhrad k úrovni pronájmu, respektive k nesouhlasu se smluvními podmínkami, je nájemce povinen své připomínky neprodleně písemně nebo osobně oznámit na recepci. Neoznámí-li nájemce své požadavky ihned, ztrácí nárok na pozdější eventuální odškodnění. Nepodaří-li se závadu ihned odstranit, může nájemce reklamovat pouze písemně a to nejpozději do 7 dnů po návratu z pobytu. Výsledek reklamačního řízení bude nájemci oznámen nejpozději do 30 dnů od data přijetí písemné reklamace.

Informace o způsobu placení:
Cenu si nájemce vypočítá snadno sám dle uvedeného ceníku. Platba se provádí předem a to těmito způsoby:
a) v Kč pře přebírání poštovní dobírky s voucherem, kterou Vám zašleme na základě Vaší objednávky
b) v Kč bankovním převodem na účet u ČS Kutná Hora č.ú: 1970021093/0800, kde var. symbol je datum příjezdu a konstantní symbol je 0308.