Rezerwacja
  • cs
  • en
  • de
  • ru
  • nl
  • pl
Wiadomości
1.1.2024
webcamera

>>
1.1.2024
webcamera I

>>
1.1.2020
Dziecięctwo do 3 let bezpłatnie

łóżeczko k dyspozycji


Warunki handlowe

I. Rezerwacje

Prosimy o dokonanie wiążącej rezerwacji najmu związanego z pobytem, formą wypełnienia i odesłania rezerwacji najmu lub e-mailem apartmany@email.cz. Rezerwacja zostanie w ciągu 24 godzin potwierdzona przez operatora, zaś Państwo wezwani do zapłacenia zaliczki lub uiszczenia całej wartości noclegu. Formę zapłaty można wybrać przy wypełnianiu formularza.

Po zapłaceniu zaliczki lub pełnej należnej kwoty, rezerwacja staje się wiążąca, zaś firma Helas przekaże lub zaśle e-mailem Państwa voucher dotyczący pobytu. Formularz rezerwacji mogą Państwo przesłać także faksem lub pocztą.

II. Warunki pobytu

Apartamenty są przekazywane do dyspozycji najmującego każdej soboty w godzinach od 15 do 18. Przy końcu pobytu (najczęściej w sobotę), apartament należy zwolnić do godz. 10– tej. Najczęściej wykorzystywanym okresem najmu jest pobyt od soboty do soboty. W całym sezonie zimowym oraz w głównym sezonie letnim, nie jest możliwy wynajem apartamentu jedynie na wikend. Najkrótszy czas najmu, to 2 noce i więcej niż 48 godzin. W takiej sytuacji: przyjazd – rano, zaś odjazd- wieczorem trzeciego dnia.

III. Zasady płatności

Przesłana rezerwacja, „oczekuje” na zapłatę ceny umownej lub zaliczki do 7 dni. W przypadku braku wpływu pieniędzy – automatycznie wygasa. Przy rezerwacjach na 30 i mniej dni przed przyjazdem, a także przy pobytach krótszych niż jeden tydzień – cała wartość wymagana jest natychmiast. Forma zapłaty za pobyt to przelew bankowy. Jedynie w sytuacji wpływu wymaganej kwoty, firma M+M apartman*** może doręczyć VOUCHER dotyczący pobytu, a tym samym zagwarantować wynajęcie apartamentu. W przypadku rezerwacji krótszych niż 7 dni przed przyjazdem, dokumentem upoważniającym do zakwaterowania, jest także dowód zapłaty. Na życzenie istnieje możliwość wystawienia faktury. Firma M+M apartman***nie jest płatnikiem podatku VAT.

IV. Cena najmu

Ceny są cenami umownymi zgodnie z podanym cennikiem. Cena zawiera: nocleg, zużycie en. elektr., ogrzewanie, zużycie wody, sprzątanie końcowe, pościel, ręczniki zwykłe i kąpielowe oraz akcesoria toaletowe. Cena nie zawiera ubezpieczenia, transportu, kosztów parkingu ani wyżywienia. Wyżywienie w zakresie własnym ( przygotowane w kuchni apartamentu) lub możliwość zamówienia posiłków w pobliskiej restauracji. Inne usługi na miejscu, które można zamówić dodatkowo to: wynajęcie garażu, parking strzeżony zimą itp.

W chwili przyjazdu, pobierana jest na recepcji kaucja w wysokości 100,–€, która zostanie przy wyjeździe wrócona, pod warunkiem, że apartament nie będzie nosił śladów uszkodzeń i strat w elementach inwentarza. Na miejscu, najemca uiści także opłaty należne kasie miasta w kwocie 17,–Kč/dzień/osobę.

V. Odwołanie rezerwacji

W sytuacji odstąpienia od umowy ze strony najemcy, jest on zobowiązany do zapłaty następujących opłat storna:

  • 30 – 14 dni przed przyjazdem – 20 % ceny pobytu
  • 13 –  7 dni przed przyjazdem – 50 % ceny pobytu
  • 6 –  0 dni przed przyjazdem – 100 % ceny pobytu

Minimalną kwotą opłat dotyczących storna jest 40,–€. W przypadku odwołania przyjazdu z wyjątkowo ważnych powodów (np. śmierć lub choroba w rodzinie), opłaty storna nie są wymagane. Najemca ma wszak obowiązek zapłaty opłat manipulacyjnych w kwocie 20,–€. Storno musi być zgłoszone i potwierdzone w formie pisemnej. Elementem wiążącym jest data doręczenia.

Odstąpienie od umowy ze strony firmy M+M apartmán*** praktycznie nie jest możliwe. W sytuacji takiej, klientowi jest wrócona cała wartość pobytu.

VI. Reklamacje

W przypadku zastrzeżeń dotyczących klasy najmu lub warunków handlowych, klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia swych uwag w formie pisemnej na recepcji. W przypadku braku natychmiastowego powiadomienia o swych żądaniach, najemca traci prawo na późniejsze ewentualne odszkodowanie. W sytuacji, gdy problemu nie da się rozwiązać na miejscu, klient może złożyć reklamację w formie pisemnej u firmy M+M apartmán***, nie później niż 7 dni od powrotu z pobytu. Najemca o wyniku postępowania reklamacyjnego będzie powiadomiony najpóźniej do 30 dnia od daty przyjęcia pisemnej reklamacji przez firmę M+M apartmán***.

Informacje dotyczące formy zapłaty:

Wartość pobytu zostanie wyliczona przez system, mimo to każda rezerwacja zostaje jeszcze raz ręcznie skontrolowana. Płatności dokonuje się z góry, w formie: (w EUR przelewem bankowym na konto):

account No. 2200267008/2010

 

bank: Fio banka,a.s. Czech Republic

 

IBAN: CZ91 2010 0000 0022 0026 7008

 

SWIFT:FIOBCZPPXXX

 

account holder : Miroslav Franc.